ჯარას თაფლი (ბიო პროდუქტი)

ჯარას თაფლი (ბიო პროდუქტი)

350 გ 520 გ

ფოტოგალერეა