ჯარას თაფლი ფიჭიანი ხის შეფუთვაში

ჯარას თაფლი ფიჭიანი ხის შეფუთვაში

500 გ 700 გ

ფოტოგალერეა