ჯარას თაფლი

ჯარას თაფლი

350 გ 520 გ

ფოტოგალერეა